Sri Patanjala Ashtanga Vinyasa Yoga Foundation

#25, Ist floor, 9th main road, 5th block, behind canara bank,
Jayalakshmi Puram
Mysore, Karnataka 560012

ph: 09008252955

Copyright 2012 Sri Patanjala Ashtanga Vinyasa Yoga. All rights reserved.

Web Hosting by Yahoo!

#25, Ist floor, 9th main road, 5th block, behind canara bank,
Jayalakshmi Puram
Mysore, Karnataka 560012

ph: 09008252955